Tổng cộng 11 sản phẩm
Cây Chanh - Cao 39 cm
Cây Chanh - Cao 39 cm
GỢI Ý CÁC VỊ TRÍ TRỒNG THÍCH HỢP Sân thượng  Ban công có nắng Sân vườn Trồng bồn có nắng NƯỚC TƯỚI: Tưới đủ nước cho cây, trung bình 1 - 2 ngày/ lần, mỗi lần tưới khoảng 0.5L  CÔNG DỤNG Cây giúp lọc không khí, lọc các chất độc, cải thiện...
171.200đ
Cây Chanh Dây - Cao 60 cm
Cây Chanh Dây - Cao 60 cm
GỢI Ý CÁC VỊ TRÍ TRỒNG THÍCH HỢP Sân thượng  Ban công có nắng Sân vườn Trồng bồn có nắng Giàn leo NƯỚC TƯỚI: Tưới đủ nước cho cây, trung bình 1 - 2 ngày/ lần, mỗi lần tưới khoảng 0.5L  CÔNG DỤNG Cây giúp lọc không khí, lọc các chất độc,...
134.000đ
Cây Mận - Cao 120 - Cây ăn trái
Cây Mận - Cao 120 - Cây ăn trái
GỢI Ý CÁC VỊ TRÍ TRỒNG THÍCH HỢP Sân thượng  Ban công có nắng Sân vườn NƯỚC TƯỚI: 1 - 2 ngày/ lần, mỗi lần tưới khoảng 0.25L  CÔNG DỤNG Cây giúp lọc không khí, lọc các chất độc, cải thiện môi trường, mang đến sự tươi mát và tạo sự tươi...
195.600đ
Cây Sơ Ri - Cao 205 cm
Cây Sơ Ri - Cao 205 cm
GỢI Ý CÁC VỊ TRÍ TRỒNG THÍCH HỢP Sân thượng  Ban công có nắng Sân vườn Trồng bồn có nắng NƯỚC TƯỚI:  Tưới đủ nước cho cây, 1 ngày/ lần, mỗi lần tưới khoảng 0.25L nước. Đối với những ngày nắng gắt tưới 1- 2 lần/ ngày, mỗi lần tưới khoảng 0.25L...
171.200đ
Cây Vú Sữa - Cao 75cm
Cây Vú Sữa - Cao 75cm
GỢI Ý CÁC VỊ TRÍ TRỒNG THÍCH HỢP Sân thượng  Ban công có nắng Sân vườn Trồng bồn có nắng NƯỚC TƯỚI:  Tưới đủ nước cho cây 1 ngày/ lần, mỗi lần tưới khoảng 0.25L nước. Đối với những ngày nắng gắt tưới 1- 2 lần/ ngày, mỗi lần tưới khoảng 0.25L...
146.600đ
Cây Khế - Cao 135cm - cây có trái, hoa lá đẹp
Cây Khế - Cao 135cm - cây có trái, hoa lá đẹp
GỢI Ý CÁC VỊ TRÍ TRỒNG THÍCH HỢP Sân thượng  Ban công có nắng Sân vườn Trồng bồn có nắng NƯỚC TƯỚI: Tưới đủ nước cho cây, trung bình 1 - 2 ngày/ lần, mỗi lần tưới khoảng 0.5L  CÔNG DỤNG Cây Khế được trồng trong vườn nhà hay trước sân...
171.200đ
Cây Lựu/ Cây Thạch Lựu - Cao 110 cm
Cây Lựu/ Cây Thạch Lựu - Cao 110 cm
GỢI Ý CÁC VỊ TRÍ TRỒNG THÍCH HỢP Sân thượng  Ban công có nắng Sân vườn Trồng bồn có nắng NƯỚC TƯỚI: Tưới đủ nước cho cây, trung bình 1 - 2 ngày/ lần, mỗi lần tưới khoảng 0.5L  CÔNG DỤNG Cây giúp lọc không khí, lọc các chất độc, cải thiện...
342.200đ
Bưởi
80.000.000đ
80.000.000đ
Cây Sapoche/ Hồng Xiêm - Cao 155 cm
Cây Sapoche/ Hồng Xiêm - Cao 155 cm
GỢI Ý CÁC VỊ TRÍ TRỒNG THÍCH HỢP Sân thượng  Ban công có nắng Sân vườn Trồng bồn có nắng NƯỚC TƯỚI: Tưới đủ nước cho cây, trung bình 1 - 2 ngày/ lần, mỗi lần tưới khoảng 0.5L  CÔNG DỤNG Cây giúp lọc không khí, lọc các chất độc, cải thiện...
537.800đ
Cây Mít - Cao 74  cm
Cây Mít - Cao 74  cm
GỢI Ý CÁC VỊ TRÍ TRỒNG THÍCH HỢP Sân thượng  Ban công có nắng Sân vườn Trồng bồn có nắng NƯỚC TƯỚI: Tưới đủ nước cho cây, trung bình 1 - 2 ngày/ lần, mỗi lần tưới khoảng 0.5L  CÔNG DỤNG Cây giúp lọc không khí, lọc các chất độc, cải thiện...
220.000đ
Cây Xoài - Cao 100 cm
Cây Xoài - Cao 100 cm
GỢI Ý CÁC VỊ TRÍ TRỒNG THÍCH HỢP Sân thượng  Ban công có nắng Sân vườn Trồng bồn có nắng NƯỚC TƯỚI:  Tưới đủ nước cho cây 1 ngày/ lần, mỗi lần tưới khoảng 0.25L nước. Đối với những ngày nắng gắt tưới 1- 2 lần/ ngày, mỗi lần tưới khoảng 0.25L...
85.600đ
Tổng cộng 11 sản phẩm
Sale

Unavailable

Sold Out