Thanh toán

Hiện nay, Tflower.vn chỉ áp dụng hình thức thanh toán khi nhận hàng (COD). Các hình thức thanh toán khác Tflower.vn triển khai.

Thanh toán khi giao hàng (COD): Khách hàng thanh toán tiền mặt (tiền Việt Nam Đồng thật và đủ tiêu chuẩn lưu thông theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tất cả những hình thức tiền đồng khác đều không khả dụng) khi nhận đủ hàng hóa và hóa đơn như trên đơn hàng đã đặt. 

    Sale

    Unavailable

    Sold Out