Sản phẩm

Chậu nhựa nhẹ, tròn, cao, trồng cây nội thất và ban công - Đường kính 28cm - 48cm (kèm dĩa chậu)
Phóng to
Chậu nhựa nhẹ, tròn, cao, trồng cây nội thất và ban công - Đường kính 28cm - 48cm (kèm dĩa chậu)
Phóng to
Chậu nhựa nhẹ, tròn, cao, trồng cây nội thất và ban công - Đường kính 28cm - 48cm (kèm dĩa chậu)
Phóng to
Chậu nhựa nhẹ, tròn, cao, trồng cây nội thất và ban công - Đường kính 28cm - 48cm (kèm dĩa chậu)
Phóng to
Chậu nhựa nhẹ, tròn, cao, trồng cây nội thất và ban công - Đường kính 28cm - 48cm (kèm dĩa chậu)
Phóng to
Chậu nhựa nhẹ, tròn, cao, trồng cây nội thất và ban công - Đường kính 28cm - 48cm (kèm dĩa chậu)
Phóng to
Chậu nhựa nhẹ, tròn, cao, trồng cây nội thất và ban công - Đường kính 28cm - 48cm (kèm dĩa chậu)
Phóng to

Chậu nhựa nhẹ, tròn, cao, trồng cây nội thất và ban công - Đường kính 28cm - 48cm (kèm dĩa chậu)

Mã sản phẩm:

106.900đ 115.000đ

Xuất xứ: Việt Nam
Sale

Unavailable

Sold Out