Sản phẩm

Đất sạch trồng chậu Namix (Namix Potting Mix) - Bao 20dm3
Phóng to
Đất sạch trồng chậu Namix (Namix Potting Mix) - Bao 20dm3
Phóng to
Đất sạch trồng chậu Namix (Namix Potting Mix) - Bao 20dm3
Phóng to
Đất sạch trồng chậu Namix (Namix Potting Mix) - Bao 20dm3
Phóng to
Đất sạch trồng chậu Namix (Namix Potting Mix) - Bao 20dm3
Phóng to
Đất sạch trồng chậu Namix (Namix Potting Mix) - Bao 20dm3
Phóng to
Đất sạch trồng chậu Namix (Namix Potting Mix) - Bao 20dm3
Phóng to

Đất sạch trồng chậu Namix (Namix Potting Mix) - Bao 20dm3

Mã sản phẩm:

52.000đ

Đất sạch Trồng chậu Namix (Namix Potting Mix) là loại đất sạch được sản xuất chuyên dùng cho mục đích trồng rau và hoa trong môi trường chậu và khay. 

Với công nghệ xử lý và phối trộn các thành phần đá khoáng nhập khẩu, giá thể đã xử lý theo công nghệ USA. Phù hợp với tất cả các loại rau và hoa được trồng chậu và khay.

Công nghệ xử lý đặc biệt: 

  • Dinh dưỡng cho cây sử dụng đến 4 tháng
  • Hạt khoáng giúp giữ nước và dinh dưỡng
  • Dùng cho cả cây trong nhà và ngoài trời

Cho kết quả khác:

  • Phát triển nhanh hơn
  • Hoa nhiều hơn
  • Màu đẹp hơn

Thành phần: Hỗn hợp các thành phần hữu cơ giàu dinh dưỡng: Phân compost, mùn dừa, tro trấu, các loại hạt đá khoáng (Perlite, Vemlculite...) đặc biệt là mùn hữu cơ đã xử lý, vỏ cây, đất và phân bón hữu cơ phân giải chậm… 

Sale

Unavailable

Sold Out